Liczba odwiedzin strony: 39817 Osób na stronie: 4
 

Ewa Fijałkowska  
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 162 poz. 1700 - Urlopy żołnierzy niezawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z dnia 19 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa wymiar i zasady udzielania urlopów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, którzy:   1)   odbywają: a)  zasadniczą służbę wojskową, b)  nadterminową zasadniczą służbę wojskową, c)  przeszkolenie wojskowe, d)  okresową służbę wojskową, e)  ćwiczenia wojskowe;   2)   pełnią tę służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. § 2.  W czasie odbywania czynnej służby wojskowej udziela się urlopów:   1)   w drodze wyróżnienia;   2)   z tytułu honorowego krwiodawstwa;   3)   okolicznościowego;   4)   zdrowotnego;   5)   w celu odwiedzenia rodziny;   6)   wypoczynkowego. § 3.  1. Urlopu w drodze wyróżnienia udziela się żołnierzom, o których mowa w § 1. 2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się na zasadach i w wymiarze określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) oraz w § 15 pkt 2 i § 16 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy (Dz. U. Nr 162, poz. 1341). § 4.  1. Urlopu z tytułu honorowego krwiodawstwa udziela się żołnierzom, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b. 2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela się żołnierzowi w wymiarze jednego dnia kalendarzowego za każde oddane 200 ml krwi. 3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, można udzielić żołnierzowi łącznie z innym urlopem. § 5.  1. Urlopu...
Monitor Polski 1997 Nr 21 poz. 207 - Zm.: zarządzenie w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrze
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. (M.P. z dnia 15 kwietnia 1997 r.) Na podstawie art. 39 ust. 2 oraz w związku z ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych (Monitor Polski Nr 29, poz. 340) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 1 w ust. 1 po wyrazach "(Dz. U. Nr 64, poz. 330" dodaje się wyrazy "z 1996 r. Nr 57, poz. 260 i z 1997 r. Nr 34, poz. 207",   2)   w § 5: a)  w ust. 1 po wyrazach "w § 4" dodaje się wyrazy "pkt 1" b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3.  Przekazanie przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA obligacji restrukturyzacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia, następuje na wniosek banku regionalnego w terminie jednego miesiąca od jego złożenia, jednakże nie wcześniej niż po przekazaniu obligacji, o których mowa w ust. 1.",   3)   § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7.  Do czasu zakończenia procesu restrukturyzacji wierzytelności zrzeszonych baków spółdzielczych bank regionalny, który otrzymał obligacje, przestawia Ministrowi Finansów informację o realizacji planów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, w ciągu jednego miesiąca po upływie każdego okresu półrocznego kończącego się w dniu 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku." § 2....
KRS 0000268341 - ALLER PETFOOD POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALLER PETFOOD POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-11-23 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SWIĘTOJAŃSKA 66/9 81-393 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 661-78-10 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
842-169-13-42 220330968 0000268341
KRS 0000268340 - KMP POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KMP POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OPACZEWSKA 43 02-201 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
108-000-31-41 140828667 0000268340
KRS 0000268339 - CIC&COM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CIC&COM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POSTĘPU 11 02-676 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-341-56-15 140755299 0000268339
KRS 0000268338 - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LANCKORONIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LANCKORONIE SPÓŁDZIELNIA 2006-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KAZIMIERZA WIELKIEGO 575 34-143 LANCKORONA LANCKORONA WADOWICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
551-198-47-50 1006051 0000268338
KRS 0000268337 - "BPTO MŁODE MIASTO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BPTO MŁODE MIASTO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DOKI 1 80-958 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 767-79-80 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
204-000-11-59 220340553 0000268337
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Radom HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Ewa Fijałkowska Kancelaria notarialna
adwokat mazowieckieradca prawny mazowieckiekomornik mazowieckiesyndyk mazowieckiekancelaria prawna mazowieckieprawnik mazowieckieprawnikReklama